WE ARE OPEN
10.00-20.00

ผ่าตัดเสริมหน้าอก

เต้านมที่มีขนาดพอเหมาะและมีความเต่งตึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นและทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการแต่งตัว และส่งผลให้บุคลิกภาพดีขึ้น นอกจากนี้ก็สามารถแต่งตัวได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นและสามารถหาซื้อเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่ได้สะดวกขึ้น ดังนั้นการเสริมเต้านมจึงเป็นหนึ่งในการผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งที่ได้รับการทำมากที่สุด การเสริมเต้านมนอกจากจะทำให้ขนาดเต้านมโดยรวมใหญ่ขึ้น ยังทำให้เนินอกมีความเต่งตึงมากขึ้นถ้าเลือกชนิดและขนาดของวัสดุเสริมได้เหมาะสม ในผู้ป่วยบางรายที่เต้านมแฟบลงหลังการให้นมบุตร ก็สามารถกลับมาเต่งตึงได้อีกครั้งด้วยการเสริมเต้านมอย่างเดียว หรือ ด้วยการเสริมเต้านมร่วมกับการยกกระชับเต้านม

การเสริมเต้านมสามารถทำได้โดยการลงแผลบริเวณรักแร้ หรือ ใต้ราวนม แผลผ่าตัดทั้ง 2 วิธีนี้มีข้อดีและข้อเสียของตนเองที่แตกต่างกัน ผู้ที่สนใจจะเสริมเต้านมควรจะปรึกษากับศัลยแพทย์ตกแต่งโดยละเอียดว่าแผลชนิดไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับสิ่งที่ตนเองคาดหวัง การเสริมเต้านมนั้นจะใช้เวลาทำผ่าตัดประมาณ 2 ชั่วโมงโดยการดมยาสลบ ไหมทั้งหมดจะเป็นไหมละลายโดยเย็บอยู่ใต้ผิวหนัง ไม่มีความจำเป็นต้องตัดไหมหลังผ่าตัด ในผู้ป่วยบางรายที่มีภาวะหย่อนคล้อยของเต้านมค่อนข้างชัดเจน อาจจะต้องทำการยกกระชับเต้านมร่วมกับการเสริมเต้านม เพื่อให้ได้เต้านมที่กระชับได้รูปทรงและมีขนาดที่สวยงามขึ้นตามที่ปรารถนา

หลังผ่าตัดจะมีอาการปวดและตึงบริเวณหน้าอกเล็กน้อย ผู้ป่วยจะนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 1 คืนหลังผ่าตัดเพื่อพักฟื้นและเพื่อให้แน่ใจว่าอาการปวดได้รับควบคุมอย่างดีก่อนกลับบ้าน หลังผ่าตัดจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการยกของหนักเกิน 3 กิโลกรัมหรือออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกเป็นเวลา 1 เดือน นอกจากนี้ควรจะหลีกเลี่ยงใช้เสื้อชั้นในที่มีโครงเป็นเวลา 1 เดือนหลังผ่าตัดเพื่อหลีกเลี่ยงการกดทับบริเวณที่ได้รับการผ่าตัด รวมทั้งต้องหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนหลังผ่าตัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ