WE ARE OPEN
10.00-20.00

ผ่าตัดยกกระชับใบหน้า

การผ่าตัดยกกระชับใบหน้าเป็นการทำผ่าตัดเพื่อลดร่องรอยของความมีอายุ ทำให้ผู้ได้รับการผ่าตัดดูมีใบหน้าที่สดใส อ่อนเยาว์ขึ้น ทำให้ดูเปี่ยมไปด้วยพลังงานและเป็นมิตร การผ่าตัดยกกระชับใบหน้าที่ดีจะทำให้ใบหน้ากลับไปใกล้เคียงกับรูปหน้าเดิมของตนเองเมื่อประมาณ 7-10 ปีก่อน จะไม่ทำให้เกิดลักษณะใบหน้าที่ถูกดึงรั้งจนผิดรูปร่างหรือไรผมบริเวณจอนผิดตำแหน่งไป รอยแผลผ่าตัดจะอยู่บริเวณไรผมและรอบใบหูทำให้มองเห็นไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกหลังผ่าตัด

การผ่าตัดยกกระชับใบหน้าเป็นการผ่าตัดที่ระยะพักฟื้นหลังผ่าตัดมีอาการเจ็บเพียงเล็กน้อยบริเวณที่ผ่าตัดในช่วง 2-3 วันแรก ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่สามารถบรรเทาอาการไม่สุขสบายได้ด้วยยาพาราเซตามอลเพียงอย่างเดียว หรือในผู้ป่วยหลายๆราย ก็ไม่จำเป็นต้องรับประทานยาแก้ปวดเลย ถ้าสูบบุหรี่ จะต้องงดสูบบุหรี่อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนและ 4 สัปดาห์หลังผ่าตัด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากการหายของแผลผ่าตัด

ในผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าตนเองเหมาะที่จะทำการผ่าตัดยกกระชับใบหน้าแล้วหรือไม่ หรือสามารถยกกระชับใบหน้าได้ด้วยวิธีอื่นๆ สามารถนัดเข้ามารับการปรึกษากับ อาจารย์ นพ.เสรี เอี่ยมผ่องใส เพื่อจะได้วางแผนการรักษาที่เฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ของผู้ป่วยแต่ละคน