WE ARE OPEN
10.00-20.00

ผ่าตัดดูดไขมัน

การดูดไขมันเป็นหัตถการที่ออกแบบมาเพื่อจะปรับเปลี่ยนรูปร่างของบุคคลให้ดูดีขึ้น กำจัดไขมันส่วนเกินเฉพาะส่วนที่ไม่ต้องการ ทำให้ได้รูปร่างมีทรวดทรงที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องลดน้ำหนัก การดูดไขมันนั้นจะทำผ่านแผลขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร ประมาณ 2-4 แผลในแต่ละตำแหน่งของร่างกายที่ต้องการดูดไขมัน แผลเหล่านี้มีขนาดเล็กมาก มักจะหายโดยมองแผลเป็นแทบไม่เห็นในผู้ป่วยส่วนใหญ่ การดูดไขมันจะลดปริมาณไขมันสะสมที่ใต้ผิวหนัง หลังจากนั้นผิวหนังจะต้องหดตัวด้วยความยืดหยุ่นตามธรรมชาติที่มีอยู่ ซึ่งการหดตัวของผิวหนังนี้จะเกิดได้ดีมากขึ้นเมื่อใส่ชุดรัดหลังผ่าตัด ดังนั้นทางคลินิกแนะนำให้ผู้ป่วยทุกรายสวมชุดรัดหลังผ่าตัดตลอดเวลา หรือให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เป็นเวลา 1 เดือนหลังผ่าตัด

อาจารย์นพ.เสรี นิยมที่จะทำการดูดไขมันโดยการดมยาสลบ เพื่อที่ผู้ป่วยทุกรายจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยหลังผ่าตัด นอกเสียจากผู้ป่วยที่ต้องการดูดไขมันเฉพาะบริเวณเล็กๆ อาจจะสามารถพิจารณาทำหัตถการโดยการฉีดยาชาเฉพาะที่ได้ ผู้ที่สนใจทำการดูดไขมันสามารถนัดเวลามาปรึกษา เพื่อคุยรายละเอียดของการทำผ่าตัดได้โดยละเอียด ผู้ป่วยจะนอนพักฟื้นในโรงพยาบาล 1 คืนหลังการดูดไขมันโดยดมยาสลบ ไหมที่ใช้เย็บทั้งหมดจะเป็นไหมละลาย ไม่ต้องตัดไหม หลังผ่าตัดจะมีอาการปวดระบมบริเวณที่ดูดไขมันบ้าง แต่มักจะไม่รุนแรงมาก สามารถควบคุมได้ด้วยยารับประทานเพื่อบรรเทาอาการปวด สามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติภายใน 1-2 วันหลังผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเริ่มออกกำลังกายเบาๆได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังผ่าตัด และค่อยๆ เพิ่มระดับการออกกำลังกายขึ้นอย่างช้าๆถ้าไม่มีอาการผิดปกติหลังออกกำลังกาย โดยส่วนมากผู้ป่วยสามารถกลับไปออกกำลังกายได้เหมือนปกติได้ประมาณ 4-6 สัปดาห์หลังผ่าตัด