WE ARE OPEN
10.00-20.00

ผ่าตัดเสริมจมูกเทคนิค open

จมูกเป็นจุดสนใจที่สำคัญบนใบหน้า จมูกที่สวยได้รูปจะทำให้ใบหน้าดูอ่อนหวาน ทำให้ดวงตาดูสดใสมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นอวัยวะที่ผู้คนมากมายสนใจที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้รูปที่สวยงามมากขึ้น ซึ่งการเสริมจมูกเพื่อให้โด่งมากเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องนัก เนื่องจากจมูกที่ได้รูปสวยจะต้องได้สัดส่วนรับกับอวัยวะต่างๆกับใบหน้า  รวมทั้งแต่ละส่วนของจมูก เช่น บริเวณสัน บริเวณปลาย และบริเวณปีกจมูกควรจะได้สัดส่วนสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี เพื่อจะได้จมูกที่เข้ากับรูปหน้าของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ ดังนั้นก่อนทำการผ่าตัดจมูกควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในการทำผ่าตัดด้านนี้ เพื่อที่แพทย์และผู้ป่วยจะได้วางแผนการรักษาร่วมกัน

โดยมากคนไทยมักจะต้องได้รับการเสริมบริเวณสันและบริเวณปลายจมูก เพื่อให้มีความโด่งมากขึ้น ส่วนบริเวณปีกจมูกอาจจะต้องทำการแก้ไขร่วมด้วยในบางราย ซึ่งการเสริมนั้นสามารถทำได้โดยใช้ซิลิโคน หรือ เนื้อเยื่อหรือ กระดูกอ่อนของตนเอง ซึ่งถ้าใช้ซิลิโคนก็จะเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนไม่มากนัก สามารถทำได้โดยการฉีดยาชา แต่ในระยะยาวอาจจะสามารถเห็นรอยของซิลิโคนผ่านผิวหนังออกมา หรือซิลิโคนทะลุได้ โดยเฉพาะในรายที่ต้องการให้ปลายโด่งขึ้นอย่างมาก ส่วนการใช้เนื้อเยื่อและกระดูกอ่อนของตนเองนั้น จะเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนกว่า มักจะต้องทำโดยการดมยาสลบ มีความจำเป็นต้องมีแผลผ่าตัดอีกหนึ่งตำแหน่ง เช่นบริเวณหลังใบหู หรือ บริเวณราวนมเพื่อจะนำเอากระดูกอ่อนออกมาใช้ แต่ในระยะยาว จะได้ผลที่มองดูเป็นธรรมชาติมากกว่า รวมทั้งไม่มีความเสี่ยงระยะยาวที่เนื้อเยื่อเหล่านี้จะติดเชื้อหรือทะลุออกมาจากผิวหนัง

เนื่องจากการผ่าตัดจมูกเป็นการผ่าตัดที่ละเอียดอ่อนและต้องประเมินสัดส่วนต่างๆบนใบหน้าอย่างพิถีพิถัน ผู้ที่สนใจควรทำการนัดเพื่อเข้ามาปรึกษา อ.เสรี ที่คลินิกเพื่อออกแบบวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมสำหรับตนเอง รวมทั้งเกี่ยวกับรายละเอียดการดูแลตัวเองก่อนและหลังผ่าตัด สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถปรึกษาเพื่อขอรับการประเมินเบื้องต้นโดยการถ่ายรูปส่งมาทางอีเมล์ของคลินิก พร้อมก้บบรรยายสิ่งที่ต้องการแก้ไข หลังจากนั้น อ.เสรี จะวิเคราะห์เบื้องต้นจากรูปถ่ายและส่งแผนการรักษาเบื้องต้นกลับไปทางอีเมล์ เมื่อตัดสินใจจะทำการผ่าตัด ก็ต้องทำการนัดเข้ามาเพื่อตรวจโดยละเอียดอีกครั้งกับทางคลินิก