WE ARE OPEN
10.00-20.00
ข่าวสาร | 11 Oct 2020

อ.นพ.เสรีได้รับเชิญเป็นวิทยากรเกี่ยวกับผ่าตัดยกกระชับใบหน้า ในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ที่โรงแรม Berkeley